Om meg

Line Marie WarholmPsykolog, spesialist i klinisk voksenpsykologi

Medlem av Norsk psykoanalytisk forening  • Bred erfaring: Fra offentlig psykisk helsevern, familievernet, privat praksis og fra rettsvesenet
  • Psykoanalytiker
  • Har erfaring med veiledning av helsepersonell, deriblant psykologer under spesialisering 
  • Forfatter av boken "Kule kids og foreldre som strever med å slippe taket"
  • Fast spaltist i Aftenposten
  • Foredragsholder 
  • Instagram: linemariewarholm


PSYKOLOG

LINE MARIE WARHOLM

PRIVAT PRAKSIS


Henvisning er ikke nødvendig.