Tjenester

Det kan være mange grunner til at man ønsker å snakke med en psykolog. Noen strever i så stor grad at man kaller det en psykisk lidelse, men for mange er det vanskelig å sette fingeren på hva som er problemet. Det kan være en følelse av at noe er "galt", en uro, redsel, bekymring, en tristhet, slitenhet, tretthet, smerter i kroppen. Noen ganger kan det å tenke sammen rundt hva det er som er galt, være selve løsningen. Noen ganger handler det mest om ens indre liv og følelser, andre ganger handler det om livsvalg, relasjoner eller store og små kriser.PARTERAPI


Jeg tilbyr samtaler for par som har vansker, som ønsker å forebygge vansker eller står i en krise.


Eksempler på temaer det kan være nyttig å arbeide med:


- Kommunikasjon

- Seksualitet

- Verdivalg

- Prioritering av tid, penger etc.

- Utroskap

- Uenighet/vansker ang. monogami

- Konflikter

- Tillitsbrudd

- Sjalusi

- ForeldrerollenFORELDREVEILEDNING


Jeg tilbyr foreldreveiledning til både enkeltpersoner og par. Det er ikke nødvendig at begge foreldre deltar.


Eksempler på temaer:


- Skape gode, genuine relasjoner

- Grensesetting

- Kommunikasjon

- Regulering av egne følelser

- Gjenvinne autoritet som forelder

- Opprette gjensidig respekt 

- Balansen mellom å være til stede og å være for tett på

- Sosiale medier

- Skjermbruk

- Press

- Finne sin egen form og identitet i foreldrerollen


PSYKOLOG

LINE MARIE WARHOLM

PRIVAT PRAKSIS


Henvisning er ikke nødvendig.